Починаючи свій бізнес в Україні, кожна людина стає перед вибором, яку форму власності необхідно вибрати для найбільш оптимальної роботи, як то: співпраця з партнерами, відносини з державними органами, оптимізації витрат, захисту результатів своєї діяльності та багато іншого.

Відповідно до Цивільного кодексу України, всі учасники підприємницької діяльності в Україні поділяються на: Фізичних осіб – підприємців (ФОП), в народі ще часто називаються – ПП та Юридичних осіб.

У цій статті я хочу детально зупинитися на юридичних, податкових та інших аспектах діяльності саме фізичних осіб – підприємців.

Фізичні особи підприємці (далі по тексту СПД), після відповідної державної реєстрації (див. Реєстрація СПД) можуть проводити господарську діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України. Після державної реєстрації СПД має право на виготовлення власної печатки, фірмових бланків, відкриття розрахункового, валютних та інших рахунків у банках України, проводити акредитацію в митних органах, укладати від свого імені Господарських договору, Зовнішньоекономічні контракти, приймати на роботу найманих працівників, а також здійснювати інші види господарських операцій, які не заборонені законами нашої країни.

Що стосується питання відповідальності СПД за своїми боргами, необхідно сказати, що згідно ст.52 Цивільного кодексу України ФОП відповідає за своїми зобов’язаннями, які виникли в процесі підприємницької діяльності усім своїм майном, крім тієї його частини, на яку за законом не може бути накладено стягнення . Закономірно, що СПД, що знаходиться в шлюбі, крім власного майна відповідає за своїми боргами ще частиною майна, яка йому належить на правах спільного володіння і яка буде йому належати у разі розподілу цього майна.

Ми також повинні відзначити, що ФОП, який не в змозі належним йому майном покрити всі свої борги може бути визнаний банкрутом, у встановленому законодавством України порядку.

Тепер зупинимося на таких важливих питаннях діяльності ФОП, як наймані робітники та системи оподаткування.

Наймані робітники та системи оподаткування

В Україні існує два основних види оподаткування СПД: загальна та спрощена система. Кожна з них має свої різновиди. Розглянемо докладніше всі ці різновиди.

На загальну систему оподаткування СПД потрапляє відразу після державної реєстрації. Ця система надає ФОП можливість займатися, практично, будь-якими видами діяльності, не забороненими законодавством України, вільно наймати працівників, реєструватися платником ПДВ, проводити зовнішньоекономічну діяльність та інше.

Що стосується оподаткування СПД на загальній системі оподаткування, то вони платять податок на дохід фізичних осіб за ставкою 15-17% (залежно від отриманого доходу). Звіт про отриманий дохід ФОП надає в податкові органи раз на рік. Крім податку на доходи фізичних осіб СПД на загальній системі оподаткування сплачує приблизно 34,7% від отриманого доходу за рік єдиний соціальний внесок (ставка єдиного соціального внеску вказана приблизно. Розрахунок цього внеску має ряд особливостей. За консультацією звертайтеся до співробітників ТОВ «ДіаРІГС»).

У разі, якщо СПД на загальній системі оподаткування є платником ПДВ, він повинен подавати до податкових органів щомісяця декларацію та сплачувати ПДВ за ставкою 20% (як різницю податкового кредиту та податкових зобов’язань).

Крім того, якщо СПД має найнятих працівники, він щомісяця подає звіти, пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати і утримує до бюджету 36,76-49,7% єдиний соціальний внесок. При цього співробітник сплачує, а СПД є податковим агентом, 15-17% податок на доходи фізичних осіб та 3,6% єдиний соціальний внесок. (З питань нарахування та оплати, а також подання звітності Ви можете звернутися до співробітників ТОВ «ДіаРІГС»).

Розглянемо альтернативні варіанти оподаткування Фізичних осіб – підприємців, які закріплені в Податковому кодексі України.

Альтернативні варіанти оподаткування Фізичних осіб – підприємців

Як зазначалося вище, в Україні існує спрощена система оподаткування для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб. У нашій статті розглянемо варіанти спрощеної системи оподаткування для ФОП.

Серед 6-ти груп спрощеної системи до фізичних осіб – підприємців відносяться тільки чотири. А саме: перша, друга, третя і п’ята.

На першій групі спрощеної системи оподаткування можуть бути фізичні особи – підприємці, у яких дохід (виручка) за календарний рік становить не більше 150 000.00 грн. Такі СПД не можуть приймати на роботу найнятих співробітників. На першій групі ФОП можуть займатися тільки роздрібною торгівлею на ринках та\або надавати побутові послуги населенню. Їм забороняється робота з юридичними особами.

Що стосується питань оподаткування, то вони сплачують єдиний податок у сумі від 1-10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Сама сума податку встановлюється місцевими радами та безпосередньо залежить від виду діяльності. Крім цього, СПД на першій групі оподаткування сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі 34,7% від мінімальної заробітної плати.

Звіти до податкових органів такими підприємцями подаються один раз на рік. У них максимально спрощена система обліку. Для роботи таким СПД досить вести тільки книгу обліку доходів, яка повинна бути належним чином зареєстрована в податковій.

На другій групі можуть працювати ФОП з максимальним річним доходом в 1 000 000.00 грн. Таким СПД дозволяється приймати на роботу до 10-ти чоловік. На відміну від першої групи, СПД на другій групі дозволені такі види діяльності, як послуги (в т.ч. побутові послуги), торгівля товарами, ресторанна діяльність. Крім цього, їм дозволена робота з юридичними особами, за умови, що ці юридичні особи також є платниками єдиного податку.

На другій групі оподаткування СПД сплачують єдиний податок у сумі 2-20% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня звітного року. Як і у випадку з першою групою, конкретна сума встановлюється місцевими радами залежно від видів діяльності. ФОП на другій групі оподаткування також сплачують єдиний соціальний внесок у сумі 34,7% від мінімальної зарплати. Але вони зобов’язані сплачувати всі податки й утримання, які були описані вище (при розгляді варіанту загальної системи оподаткування), при нарахуванні та виплаті заробітної плати найнятим працівникам.

Так само, як і у випадки з першою групою спрощеної системи оподаткування, СПД другої групи подають звіт до податкових органів один раз на рік і ведуть тільки книгу обліку доходів своєї діяльності (пам’ятаємо, що книга повинна бути належним чином оформлена і зареєстрована).

Більш широкі можливості для підприємницької діяльності надає 3-а група спрощеної системи оподаткування.

Тут вже максимальний дозволений дохід СПД – 3 000 000.00 грн. на рік. Цим підприємцям дозволяється приймати на роботу до 20 осіб. А найголовніше – їм дозволено займатися будь-якими видами діяльності, крім заборонених для платників єдиного податку у п.291.5 Податкового кодексу України. Не маловажно те, що таким СПД дозволяється працювати з юридичними особами без будь-яких обмежень.

При цьому, ФОП на 3-й групі оподаткування сплачують 3% від доходу (виручки) у випадку, якщо вони є платниками ПДВ або 5% від доходу, якщо ПДВ включається складу єдиного податку. Як і у випадку з 2-ю групою, СПД сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 34,7% від мінімальної заробітної плати, а при нарахуванні заробітної плати найнятим співробітникам утримують всі податки та внески, які описані при розгляді загальної системи оподаткування.

СПД на 3-й групі спрощеної системи оподаткування подають звіти до податкових органів щоквартально. Крім того, якщо вони є платниками ПДВ, то зобов’язані щомісячно подавати декларацію з ПДВ.

У плані обліку своєї діяльності ФОП на 3-й групі ведуть книгу обліку доходів (для неплатників ПДВ) і Книгу обліку доходів і витрат (для платників ПДВ). Для платників ПДВ обов’язкові є ведення податкового обліку. Також варто не забувати про щомісячні звіти пов’язаних з нарахуванням і виплатами заробітної плати.

І досить широкі можливості для ведення підприємницької діяльності надає 5-а група спрощеної системи оподаткування. СПД на цій групі дозволяється максимальний дохід на рік 20 млн. грн. і при цьому немає обмежень на кількість найнятих працівників. Немає жодних обмежень по роботі з юридичними особами, і дозволені будь-які види діяльності, що не забороняються для платників єдиного податку у п.291.5 Податкового кодексу України.

Природньо, виникає питання, скільки платити необхідно за таке благо. Тут, звичайно, все виглядає не так весело. ФОП на п’ятій групі оподаткування сплачують 5% від доходу (виручки) за рік у разі якщо СПД є платником ПДВ і 7% якщо ПДВ включається до складу єдиного податку. Але можна сказати, що це єдина неприємність. Всі інші збори, як то єдиний соціальний внесок, податки на зарплату найнятим співробітникам платяться, як і в 3-й групі. Також немає відмінностей між 3-й і 5-й групами у веденні обліку та подання звітності.

Сподіваюся, що ця стаття допоможе Вам визначитися у виборі форми СПД. А якщо залишилися питання, то фахівці ТОВ «ДіаРІГС» із задоволенням дадуть на них відповідь.

Реєстрація СПД (ФОП) в Україні

Залишити відповідь