Бухгалтерська звітність
Закон про фінансову звітність

Давайте продовжимо нашу захоплюючу подорож у світ бізнесу. У двох попередніх статтях ми коротенько ознайомилися з тим, які основні категорії підприємців фізичних та юридичних осіб існують в Україні, які види господарських товариств найбільш популярні в нашій країні. Виклали основні принципи їх роботи, сфери відповідальності та правила розподілу господарських результатів. Також, вказали на основні принципи податкової системи кожної господарської структури, дали орієнтири для читача за видами основних податків і зборів, а також з їх ставками.

Рішення прийнято, і ми отримали заповітну папку з установчими документами, взяли в руки власну печатку, вибрали банк, відкрили необхідні рахунки. Можна починати …І понеслася робота: офіси, склади, виробничі приміщення, торгові зали та виставкові кімнати, підбір персоналу. І не помітили, як пролітає час. Ми інвестуємо в нашу ідею, виробляємо продукцію або послуги, платимо орендні платежі, заробітну плату найнятому персоналу, успішно просуваємо їх на ринок …. Але чи успішно?

Тут ми і підійшли до головної теми нашої статті. Хочу відразу зауважити, що в ній я хочу зупинитися саме, на питаннях ведення бухгалтерського обліку, а питання податкового обліку розглянемо в наступній статті.

Думаю, відразу виникло питання, а в чому різниця між бухгалтерським і податковим обліком (багато підприємців рідко поділяють ці два питання)? Ну, і, напевно, мають рацію в своїх поглядах, так, як зав’язані ці питання дуже тісно. Але ми, все таки, розділимо ці дві теми, що, думаю, дасть більш чітке розуміння читачеві, як будується облікова політика на підприємстві і які її основні принципи.

Необхідно зауважити, що бухгалтерський облік на підприємстві вирішує два головні питання: допомагає в управлінні компанією і являється базою для податкового обліку.

Що стосується допомоги в управлінні підприємством, то мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності можна сформулювати як забезпечення зацікавлених осіб (керівництво компанії, власників, кредитні установи, інвесторів та інших зацікавлених осіб) повною та якісною (достовірною) інформацією про реальний стан фінансових справ на підприємстві. Думаю – стає абсолютно зрозумілим, що вести підприємницьку діяльність без якісного бухгалтерського обслуговування практично не можливо. Керівник компанії в прямому сенсі цього слова є «сліпим поводирем» не маючи якісно підготовленої фінансової звітності.

А куди подітися підприємству, яке активно розвивається, як залучити кредит чи фінансову інвестицію? Перше питання, яке задасть інвестор – фінансові показник компанії за рік. І продовжувати цю тему можна довго…

Зрозуміло одне, бухгалтерське обслуговування та фінансова звітність є якщо не головним питанням у діяльності будь-якого підприємства (будь то АТ, ТОВ, ПП чи ФОП), то вже точно не другорядним.
Тепер виникає природне запитання – якісний персонал. Дуже важливо підібрати досвідчених фахівців в питанні бухгалтерського обслуговування. Зрозуміло, що витрати для утримання такого штату бухгалтерів будуть не маленькими. Як вирішувати цю проблему? Бізнес в розвинених країнах вже давно відійшов від питання створення власних бухгалтерських відділів і використовує у своїй діяльності таку послугу як бухгалтерський аутсорсинг.

ТОВ «ДіаРІГС» поставив однією з головних цілей своєї роботи – якісне, відповідальне бухгалтерське обслуговування підприємств. Що не мало важливо, вартість наших послуг істотно нижче вартості утримання власного штату бухгалтерів на підприємстві і це без шкоди для якості надаваних послуг. Вам немає необхідності готувати робочі місця, обладнати їх комп’ютерною та оргтехнікою, платити нарахування на заробітну плату. Ваш бухгалтерський облік ведеться безперервно висококласними фахівцями і не залежить від відпустки або лікарняного вашого бухгалтера. Ось далеко не повний перелік переваг бухгалтерського аутсорцинга ТОВ «ДіаРІГС».

Більш детальну інформацію з бухгалтерського обслуговування дивіться на нашому сайті в розділі Бухгалтерьскі послуги Київ.

Що стосується другого питання, а саме того, що бухгалтерський облік є базою для податкового обліку, як вже зазначалося, ми розглянемо в наступній статті. А зараз би хотілося коротко зупинитися на законодавчих засадах, які регламентують бухгалтерський облік в Україні.

Як і в більшості, розвинених країн, організація та ведення бухгалтерського обліку в нашій країні здійснюється на основі уніфікованих (загальноприйнятих) принципів. Ці принципи регламентовані національними та міжнародними стандартами фінансової звітності, типового плану рахунків, і, природно, обраною обліковою політикою.

Також ведення бухгалтерського обліку в Україні регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV. Цим законом, зокрема, даються основні принципи ведення та організації бухгалтерського обліку в Україні (ст.4).

Закон про фінансову звітність

Коротко наведу ці принципи:

  • Обачність – припускає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки матеріальних активів, які повинні запобігати як заниження оцінки зобов’язань підприємства, так і завищення його активів.
  • Повнота висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій, які в тій чи іншій мірі можуть вплинути на рішення, що приймаються на основі цієї інформації.
  • Автономність – цей принцип передбачає, що кожна бізнес структура (юридична особа або фізична особа-підприємець) розглядається як відокремлена від його власників, структура. У зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності компанії.
  • Послідовність – тут передбачається, що підприємство безперервно (з року в рік) веде свій бухгалтерський облік згідно обраної ним облікової політики. Для зміни облікової політики обов’язково виконання відповідних законодавчих нормативів.
  • Безперервність діяльності підприємства – згідно з цим принципом активи та зобов’язання компанії оцінюються виходячи з того, що підприємство продовжує свою роботу і надалі.
  • Нарахування та відповідність доходів і витрат – тобто при визначенні фінансового результату діяльності компанії враховуються і доходи і витрати. При цьому важливо, щоб всі ці операції в бухгалтерському обліку відображалися в момент їх виникнення, не залежно від інших факторів (наприклад, моменту оплати та ін.)
  • Превалювання сутності над формою – тут на перше місце ставитися сутність операції, і вже потім юридична форма.
  • Історична (фактична) собівартість – цей пункт вказує на те, що при оцінці активів необхідно враховувати всі витрати, понесені на придбання або виробництво такого активу.
  • Єдиний грошовий вимірник.

Наведені принципи не є винятковим переліком. Облікова політика на підприємстві сильно розширює ці принципи, як то субординація, внутрішня фінансова звітність підприємства, правила внутрішнього документообігу і багато іншого.

Також, не можна не звернути увагу на той факт, що грошовий вираз господарських операцій обов’язково має відображатися у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності виключно в одній валюті.

У читача може виникнути питання, а чи потрібно мені вести бухгалтерський облік, якщо у мене кількість операцій не велика і мене абсолютно влаштовують цифри управлінського обліку, а для зовнішнього використання фінансову звітність використовувати не планую? І ми нічого не сказали про санкції з боку держави, бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність

Кожне підприємство зобов’язане звітувати до органів державної статистики щомісяця, щокварталу або щорічно (залежно від встановленого в Україні звітного періоду для тієї чи іншої звітності). Я підкреслюю, тут мова йде виключно про бухгалтерської звітності (прошу не плутати з податковою звітністю). Так от, неподання або несвоєчасне подання звітності в державні статистичні органи карається штрафом від 17 грн. (Вперше) до 425 грн. кожен наступний раз.

Не ведення бухгалтерського обліку на підприємстві подвоїть ці штрафи. Як на мене, куди дешевше звернутися до фахівців ТОВ «ДіаРІГС», заощадити кошти і спокійно займатися улюбленою справою.

Надайте нам вирішувати непрості питання юридичного та бухгалтерського супроводу Вашої діяльності. Натомість Ви отримаєте економію в коштах і спокійну господарську діяльність.

Знайомлячись з цією статтею, Ви, напевно, звернули увагу на той факт, що тут майже ні слова не говорилися про податковий облік.

Так, не все так просто в нашій країні. І штрафи за не ведення бухгалтерського обліку або неподання бухгалтерської звітності, відверто кажучи, виглядають смішними, порівняно з санкціями, які застосовує наша держава до платників податків, які не вчасно звітують або допускають помилки у звітах, що подаються до податкових органів України. Після прийняття Податкового кодексу України, максимально зблизилися бухгалтерський і податковий облік. А значить – зробити і подати якісно звіти до податкових органів не можливо в принципі, без ідеального бухгалтерського обліку. А цей факт вже не залишає вибору як для малого, середнього так і для великого бізнесу в питанні вести бухгалтерський облік чи ні. Але, як зазначалося вище, це тема нової статті про податковий облік на підприємстві.

Що стосується питань бухгалтерського обліку, на які ця стаття не дала однозначних відповідей, Ви завжди можете проконсультуватися у фахівців ТОВ «ДіаРІГС».

Подзвоніть нам прямо зараз – тел: (044) 597-91-71.

Стандарти фінансової звітності в Україні