Типовий договір - основні поняття

Основні поняття про Типовий договір

В процесі своєї життєдіяльності юридичні або фізичні особи здійснюють безліч різного роду операцій, як то: купівлі-продажу товарів, рухомого і нерухомого майна, послуг і т. д., обміну, дарування і багато інших видів. У кожному конкретному випадку виникає закономірне питання, як правильно здійснити всі ці операції, не порушивши при цьому законодавство України, і в той же час, як максимально врахувати інтереси кожної зі сторін процесу. Саме для цих цілей і існує поняття договору.

Ст. 626 Цивільного кодексу України дає чітке визначення договору як такого, а саме: «Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або зобов’язань». Як бачимо з тексту визначення Договору, законодавець не дав чіткої вказівки на те, що Договір повинен заключатися тільки в письмовому вигляді. А значить, нашим законодавством дозволені найрізноманітніші види договорів, як то: письмовий, усний, публічний і ін.

Згідно ст. 6 Цивільного кодексу України, сторони повністю звільняються від будь-яких обмежень під час укладання договорів. Головна умова, яка категорично не може порушуватися – це те, що всі пункти договору повинні відповідати українському або міжнародному законодавству (залежно від типу договору ).

Немає чітких обмежень по ціновій політиці, під час укладення договорів, крім випадків, які регламентуються законодавством. Набирає чинності договір з моменту його підписання і діє до закінчення строку дії, зафіксованого сторонами. Необхідно зауважити, що закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за таким договором, якщо така відповідальність виникла під час дії договору.

Мушу зауважити, що з моменту підписання договору, у сторін настає обов’язковість виконання умов підписаного ( укладеного ) договору. Враховуючи специфіку діяльності нашої компанії, в цій статті буду більше звертати увагу на договори господарського характеру, такі, як Договір купівлі-продажу, Договір поставки товарів (послуг), Публічний договір та інші.

Всі ці види договорів мають стандартні вимоги, про які згадувалося вище. Принциповою відмінністю є те, що на відміну від інших видів договорів, Публічний договір не може надавати різні умови для різних клієнтів, крім випадків законодавчо оформлених пільг.

Партнери ТОВ « ДіаРІГС » часто просять, після Реєстрації підприємства, допомогти їм і надати Типовий договір, на поставку тих чи інших товарів і послуг. Хочу зауважити, що базуючись на багаторічному досвіді супроводу господарської діяльності клієнтів нашої компанії, ми категорично проти укладення типових договорів, узятих з загальнодоступних джерел.

Саме з цієї причини я не наводжу тут жодного прикладу типового договору. Повірте, що символічна оплата за роботу співробітника ТОВ «ДіаРІГС» див. прайс http://diarigs.com/uk/ciny/, в розробці типового договору саме для Вашого підприємства, де будуть враховані всі основні моменти специфіки Вашого бізнесу, надалі принесе Вам відчутні плюси.

І останній, важливий момент. Так, дуже багато чого в нашому житті будується на довірі. І, по суті, без довіри і ведення підприємницької діяльності не можливо. Довіряйте один одному! Але хто заважає Вам зафіксувати умови Ваших домовленостей у паперовому вигляді. Повірте нашому досвіду, це робити варто завжди !