Не буду зупинятися на особливостях юридичних осіб , так званого , публічного права , так як це , в основному підприємства , створені державними структурами. Більш нам цікаві юридичні особи приватного права , тобто юридичні особи, які створюються громадянами або іншими недержавними юридичними особами .

Стаття 63 Господарського кодексу України визначає , що в нашій країні діють унітарні та корпоративні комерційні підприємства (все залежить від способу формування статутного капіталу , реєстрації та інше).

Унітарне підприємство (більше відомо як Приватне підприємство , далі по тексту ПП) створюється одним засновником , який формує статутний капітал ПП , відповідно до законодавства нашої країни. Цей статутний капітал не може бути розділений на частини (частки ) . Засновник затверджує статут ПП . Управляти приватним підприємством засновник може сам або призначити керівника підприємства. Також засновник або призначений керівник ПП формує трудовий колектив підприємства на основі трудового найму , приймає всі рішення по роботі НП. Але тільки засновник має право приймати рішення щодо реорганізації чи ліквідації приватного підприємства.

Цивільним кодексом України ( ст.96 ) передбачено , що ПП відповідає за своїми боргами всім своїм майном. У той же час , ПП не несе відповідальність за борги засновника, а засновник не несе відповідальність за борги підприємства , крім того випадку , коли ці зобов’язання взяті сторонами на себе в добровільному порядку ( згідно з підписаними відповідними договорами або такі моменти передбачені законами України ) . Цим приватне підприємство вигідно відрізняється від фізичної особи – підприємця. Більш детальну інформацію дивіться у розділі Реєстрація ПП .

Корпоративні підприємства створюються , як правило , двома або більше засновниками . Засновники приймають рішення про створення підприємства ( укладають установчий договір ) . Такі підприємства діють на підставі об’єднання фінансових ресурсів , майнових прав або трудових ресурсів . Засновники беруть участь в управлінні компанією шляхом створення необхідних керуючих органів. Вони можуть , як самі займатися справами підприємства , так і призначати керівників з боку . Засновники компанії беруть участь у розподілі доходу та ризиків підприємства.

Про Юридичну особу