У продовження наших публікацій, ми підійшли до однієї з найбільш цікавих тем в області підприємницької діяльності – це податковий облік на підприємстві.

У цій статті я хочу коротко зупинитися на основних податках, які існують в Україні, процедурі складання податкових звітів, графіках подачі звітів, розмірах ставок тих чи інших податків та періоду їх сплати. Також, в процесі викладу матеріалу будуть дані поради з обрання тієї чи іншої форми оподаткування, що дасть читачеві можливість правильніше спланувати свої податкові витрати, вибрати ту систему оподаткування свого бізнесу, яка дозволить йому, на скільки це можливо, максимально комфортно вести бізнес.

Пропонуємо послуги Ціни
Бухгалтерські послуги від 300 грн.
Реєстрація ТОВ від 800 грн.
Реєстрація СПД (ФОП) від 500 грн.
Реєстрація ПП від 800 грн.

Усім нам відомо, що головним документом, що регламентує взаємодію підприємця (будь то фізична особа – підприємець (ФОП) або юридична особа) з нашому державою є Податковий кодекс України. Саме цей документ встановлює види і розміри податків, способи їх нарахування і графік сплати до бюджетів відповідного рівня.
Повинен акцентувати увагу читача, що ця стаття не виступає керівництвом з ведення податкового обліку в Україні, а в популярній формі інформує про основні податки і збори в Україні, методи їх нарахування та способи сплати.

В Україні існують дві основні системи оподаткування: загальна система оподаткування прибутку підприємств і спрощена система.

Зупинимося докладніше на кожній з них. Тут необхідно чітко проводити розмежування між оподаткуванням юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ФОП).

Загальна система оподаткування прибутку підприємств (юридичні особи)

 • Актуальна ставка податку на прибуток в Україні 19% від оподатковуваного доходу підприємства за звітний період. Формується оподатковуваний дохід компанії як різниця між доходом підприємства за звітний період (виручкою) і витратами, які відносяться до ведення господарської діяльності. У нашій країні необхідно дуже обережно підходити до витрат, оскільки законодавство дозволяє відносити на валові витрати виключно тільки ті, які безпосередньо відносяться до господарської діяльності підприємства (наприклад: транспортні витрати, витрати на зв’язок, витрати з виплати заробітної плати тощо) . Вважаю за необхідне уточнити, що зараз виникла певна плутанина в понятті звітного періоду (квартал або рік). Міністерство доходів і зборів дало своє роз’яснення з цього приводу і звітним періодом вважається квартал.
 • Звітують підприємства з податку на прибуток (подають податкову декларацію) поквартально чи раз на рік. Згідно п.57.1 Податкового кодексу України підприємства, у яких дохід (виручка) за попередній рік перевищує 10млн.грн., Подають декларацію про прибуток один раз на рік. А новостворені підприємства, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові організації подають поквартальні декларації. Якщо у підприємства річний дохід перевищує 10млн.грн., Але при цьому отримано збиток за минулий рік, такі підприємства теж подають квартальну звітність з податку на прибуток.
 • Як і у випадку з подачею податкової декларації, сплачується податок на прибуток підприємств двома способами. Для компаній, які подають декларацію один раз на рік, і їх обіг перевищує 10млн.грн, з 2013года вводиться авансова сплата податку на прибуток. Розраховує авансовий платіж як 1/12 від загальної суми нарахованого податку на прибуток за попередній рік. Компанії, які звітують щоквартально, сплату податку на прибуток підприємств здійснюють теж кожен квартал.
 • Сплата авансових платежів проводиться кожен місяць до 20-го числа. Якщо податок сплачується поквартально, то сплата проводиться протягом 10-ти календарних днів від остаточної дати подання декларації.

Загальна система оподаткування фізичних осіб – підприємців (ФОП, СПД, ПП).

 • Фізичні особи – підприємці, які прийняли рішення працювати на загальній системі оподаткування, практично, не обмежені у виборі видів діяльності (крім видів, прямо заборонених законами України). Податок на дохід фізичних осіб така категорія підприємців сплачує за ставкою 15% (за умови, що сума оподатковуваного доходу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні становить 11470,00 грн.). Все, що перевищує цю суму обкладається податком з доходу фізичних осіб за ставкою 17%. Система визначення бази оподаткування не відрізняється від системи для юридичних осіб, тобто дохід (виручка) мінус витрати. До витрат, також, відносяться виключно ті суми, які пов’язані з господарською діяльністю підприємця. Крім податку з доходу фізичних осіб ФОП сплачує єдиний соціальний внесок за ставкою, приблизно, 34.7%. Але загальна сума сплачуваного єдиного соціального внеску не повинна перевищувати 15-ти кратного розміру прожиткового мінімуму. Необхідно зауважити, що розрахунок єдиного соціального внеску має додаткові особливості. Для уточнення всіх моментів, Ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівців ТОВ «ДіаРІГС».
 • Звітують фізичні особи – підприємці з податку на доходи фізичних осіб («Податкова декларація про майновий стан і доходи») один раз на рік. Термін подачі декларації – на протязі 40 календарних днів наступного за звітним роком. Для тих СПД, які зареєструвалися на протязі року або перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи така декларація подається поквартально, в на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. Звітність з єдиного соціального внеску (власну, не плутати з найнятими співробітниками) подається аналогічно, як і «Податкова декларація про майновий стан і доходи».
 • Сплата податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску (за себе) СПД здійснює з 2013года, як і юридичні особи, авансовими платежами. Розрахунок авансових платежів відбувається за формулою: 1/12 від загальної суми нарахованого податку або внеску за попередній рік. Ті ПП, які звітують поквартально, податки сплачують теж поквартально.
 • Сплата авансових платежів проводиться кожен місяць до 20-го числа. Якщо податок сплачується поквартально, то сплата проводиться протягом 10-ти календарних днів від остаточної дати подання декларації.

Спрощена система оподаткування юридичних осіб

 • Для юридичних осіб в Україні передбачено дві групи спрощеної системи оподаткування. 4-а група допускає максимальний оборот до 5млн.грн. на рік і обмежує кількість найнятих робітників 50-тю людьми. У свою чергу 6-а група дозволяє оборот в 20млн.грн. на рік і не має обмежень по кількості найнятих співробітників. Що стосується податків, то підприємства на 4-й групі можуть вибрати один з 2-х варіантів: 5% від доходу (виручки), якщо підприємство не є платником ПДВ (іншими словами – ПДВ включається до складу єдиного податку) або 3% якщо компанія реєструється платником ПДВ. На 6-й групі єдиний податок становить 7% від доходу (виручки), якщо підприємство не є платником ПДВ (іншими словами – ПДВ включається до складу єдиного податку) або 5% якщо компанія реєструється платником ПДВ. Що не може не радувати, так це те, що підприємства, які обрали для своєї діяльності спрощену форму оподаткування, згідно п.44.2 Податкового кодексу України, мають право вести бухгалтерський облік доходів і витрат за спрощеною системою.
 • Компанії, які обрали спрощену систему оподаткування, звітують за єдиним податком поквартально. Декларація до податкових органів подається протягом 40-ка календарних днів після закінчення кварталу.
 • Сплата єдиного податку для юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування проводиться на протязі 10-ти календарних днів після граничного терміну подачі декларації.

Спрощена система оподаткування фізичних осіб – підприємців

 • Фізичні особи – підприємці, на відміну від юридичних осіб, мають більший вибір груп спрощеної системи оподаткування. А) Для першої групи оподаткування дозволяється максимальний річний оборот (виручка) у розмірі 150тис.грн. Заборонено мати найнятих співробітників, і дуже обмежені види діяльності, фактично, тільки ринковою торгівлею та наданням послуг населенню. Зрозуміло, що в такому випадку робота з юридичними особами заборонено. Ставки податків: єдиний податок становить 1-10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1-е січня податкового (звітного) року. Сума єдиного податку, у зазначених рамках, встановлюється місцевими радами і залежить від видів і місця проведення діяльності. Також, ми повинні розуміти, що всі СПД, у тому числі і 1-а група, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Для ПП, що працює на 1-й групі, єдиний соціальний внесок становить 34,7% від прожиткового мінімуму. Б) Для другої групи оподаткування максимальний річний дохід (виручка) збільшений до 1млн.грн. Також, ФОП, працюючим на 2-й групі оподаткування дозволяється наймати до 10-ти співробітників. Також розширено кількість видів діяльності і дозволена робота з юридичними особами, які, теж, працюють на спрощеній системі оподаткування. Єдиний податок такі СПД сплачують за ставкою 2-20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1-е січня звітного року. Як і у випадку з 1-ю групою, остаточно ставку єдиного податку встановлюють місцеві ради. Єдиний соціальний внесок (за себе), також, платять у сумі 34,7% від прожиткового мінімуму. В) Підприємцям, які обрали 3-ю групу спрощеної системи оподаткування мають право на річний дохід (оборот) у сумі 3млн.грн. і кількість найнятих співробітників до 20 осіб. Види діяльності для цієї категорії підприємців обмежені тільки п 291.5 Податкового кодексу України. Ставка єдиного податку для 3-ї групи становить 5% від доходу (виручки), якщо СПД не є платником ПДВ (іншими словами – ПДВ включається до складу єдиного податку) або 3% якщо ФОП реєструється платником ПДВ. Також, СПД зобов’язані сплачувати за себе єдиний соціальний внесок у розмірі 34,7% від прожиткового мінімуму. Г) І 5-а група спрощеної системи оподаткування. Відрізняється від 3-ї групи тим, що підприємці, які обрали для своєї діяльності 5-у групу сплачую єдиний податок у сумі 7% від доходу (виручки), якщо СПД не є платником ПДВ (іншими словами – ПДВ включається до складу єдиного податку) або 5% якщо ФОП реєструється платником ПДВ. Річний оборот складає до 20 млн. грн. і необмежену кількість співробітників.
 • У першої і другої груп спрощеної системи оподаткування передбачено спрощене ведення бухгалтерського обліку. Такі СПД зобов’язані вести тільки книгу обліку доходів своєї діяльності, яка повинна бути відповідним чином зареєстрована в податкових органах. Підприємці, що працюють на 1 і 2-й групах спрощеної системи оподаткування подають звіти про доходи і нарахування та сплати єдиного соціального внеску 1 раз на рік, на протязі  60-ти календарних днів після закінчення календарного року. ФОП, що працюють на 3-й або 5-й групі зобов’язані вести книгу доходів (для НЕ платників ПДВ) або доходів і витрат (для платників ПДВ). Звіти по доходах і єдиному соціальному внеску (своєму) такі підприємці подають щоквартально, протягом 40 днів з моменту закінчення кварталу.3) Сплату єдиного податку та єдиного соціального внеску підприємці, які обрали 1-у або 2-у групу проводять щомісяця до 20 числа поточного місяця, а підприємці, що працюють на 3-й або 5-й групі – поквартально на протязі 10 днів після граничного терміну подання звітності.

Податки та нарахування на заробітну плату

Як і у випадку з ПДВ, податки та нарахування на заробітну плату на найнятих співробітників сплачуються однаково для всіх суб’єктів підприємництва, не залежно від форми оподаткування і того, є вони фізичними або юридичними особами. Нарахування та виплата заробітної плати, відпускних, лікарняних має дуже багато особливостей в нашій країні. І, враховуючи те, що за несвоєчасну виплату зарплати в Україні передбачена кримінальна відповідальність, не рахуючи великі фінансові санкції, рекомендуємо звертатися до фахівців ТОВ «ДіаРІГС» як за консультацією, так і для практичного нарахування зарплати.

Тут я вкажу тільки орієнтири для читача, за ставками податків і зборів, при нарахуванні та виплаті зарплати. Таким чином, при нарахуванні та виплаті зарплати підприємство або підприємець зобов’язані сплатити до бюджету 36,76 – 49,7% від суми нарахованої зарплати єдиний соціальний внесок. Також, з співробітника утримується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 – 17% і єдиний соціальний внесок 3,6%. Як Ви вже зрозуміли, в даному випадку підприємство виступає податковим агентом зі сплати податків і зборів самого співробітника.

Звіти по єдиному соціальному внеску з виплати зарплати подаються щомісяця до 20-го числа місяця, наступного за звітним. Форма 1-ДФ подається поквартально, на протязі 40 календарних днів по закінченню звітного кварталу.

Враховуючи те, що за порушення у веденні податкового обліку передбачені дуже великі фінансові санкції, як то за заниження зобов’язань з податку на прибуток, виявлених під час податкової перевірки, підприємство зобов’язане доплатити вказану суму і сплатити штраф 25 – 50% від цієї суми, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність, не ризикуйте своїм спокоєм, спокоєм вашої родини, і життям Вашої компанії.

Заробляйте гроші, а ми допоможемо Вам не втратити зароблене. Надайте ведення бухгалтерського та податкового обліку фахівцям ТОВ «ДіаРІГС», і ми захистимо Вас від невластивих підприємцю обов’язків.

Податкова звітність ТОВ, ФОП