В діяльності ТОВ не рідко виникають проблеми, коли один із учасників не виконує (не вчасно виконує) свої зобов’язання що до внесків в статутний фонд підприємства. Зрозуміло, що виникає питання, яку кількість голосів має учасник, який не виконав свої зобов’язання перед компанією.

Вищий господарський суд досі приймав рішення, по-різному трактуючи ч. 4 ст. 58 закону України «Про господарські товариства». Іноді приймалось рішення враховувати тільки частку, пропорційну реально внесеним коштам, а іноді – вказану в статутних документах, без врахування реальної суми внеску.

Директор компанії «Ліхтнер Бетон Львів» пояснив:

У нас обидва учасники прийняли рішення про збільшення статутного капіталу, про те один з них, в супереч власному рішенню, так і не вніс частку. Саме тому виникло питання про зменшення кількості його голосів у відповідності з реальним внеском

Згідно зі зверненням компанії «Лехтнер Бетон Львів», яка попросила Конституційний суд України розтлумачити ч. 4 ст. 58 закону України «Про господарські товариства», вище згаданим судом було винесено рішення, що в перший рік з дня державної реєстрації ТОВ кількість голосів на загальних зборах учасників визначається пропорційно розміру долей учасників в статутному фонді, визначених статутом, не залежно від розміру реально внесених коштів.

Завдяки рішенню Конституційного суду частка, вказана в установчих документах, буде враховуватися лишень на протязі першого року роботи ТОВ. При цьому КС відмітив, що решта учасників ТОВ, після закінчення року з моменту державної реєстрації, отримують право скликати загальні збори учасників, і прийняти рішення про зменшення частки учасника до суми реального внеску.

Дане рішення КСУ не до кінця дає розуміння того, як діяти у випадку, коли один з учасників ТОВ, якому формально належить більшість голосів, не виконав свої зобов’язання перед товариством. Законодавчо цей механізм не врегульовано, що може призвести до конфлікту інтересів.

Для вирішення даної проблеми необхідно отримати тлумачення ч.1 ст. 64 закону України про «Господарські товариства». А саме, потрібно роз’яснити можливість виключення (зменшення кількості голосів) зі складу ТОВ учасника, що володіє більше половини загальної кількості голосів учасників, і не виконує свої зобов’язання перед товариством.